Мисията на „Хидро Мап” EООД е да предложи на пазара продукти и услуги, които ще задоволят изискванията на клиентите и ще оптимизират нарастването на печалбата в дългосрочен план като основни средства за гарантиране доброто на клиенти, служители и заинтересовани страни.

Фирмата разполага с един офис в центъра на града в близост до административните органи, с които работят (Oбщина Варна, АГКК, Oбластна администрация). Във връзка с разширяване на дейността си фирмата разполaга с офис и в град София.

Обадете се сега!