Обичаме работата си!

„Хидро Мап” EООД е дружество създадено на 13.06.2003г. в град Варна, със седалище и адрес на управление град Варна, ул.”Неофит Бозвели”
15, ап. 11. Адрес за кореспонденция: гр. Варна, бул. “Сливница” № 166А
, ет. 3, ап. 17.

Дружеството има предмет на дейност: хидрографска дейност; геодезия; картография.

Предвид динамиката на пазара постепенно основната дейност се насочва в инвестиционно проектиране и геодезически услуги.

„Хидро Мап” ЕООД има шанса да работи в гр. Варна, където инвестиционните възможности са по-големи. Много хора имат желание да работят в града, което води след себе си интензивно строителство, а всяко строителство започва и завършва с геодезическите услуги. От заснемането на релефа за бъдещия инвестиционен проект до попълването му след изграждането в кадастралната карта.

Изберете ни за Ваш партньор и станете част от множеството доволни клиенти!

Локация

Намираме се във Варна, България!

“Хидро Мап” ЕООД, гр. Варна, бул. “Сливница” № 166А, ет. 3, офис № 17

Телефони: 0888 986-765 | 052 606-994 | 052 616-994

Сайт: hidromap-bg.com

Обадете се сега!