Подкрепа на микро-малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от КОВИД-19, за което нашата фирма получи безвъзмездна помощ от 10000 лева. Проекта е с период от 25.06.2020г. до 23.09.2020г.

Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Рибарско пристанище с пункт за първична обработка на риба и брегоукрепителни съоръжения в град Обзор“

Геодезия, хидрография и ПУП-ПРЗ на обект „Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище “Карантината”, р-н Аспарухово, община Варна“

ПУП-Парцеларен план за междуселищна оптична кабелна линия извън границите на урбанизираните територии на селата Гроздьово и Венелин, Община Долни Чифлик

Определяне на надморската височина на измервателен пункт за морското ниво съгласно европейската височинна система в района на Балчик, Поморие, Шкорпиловци и Маслен нос

Проектни и технически дейности част „Геодезия” за обект: Село Любен Каравелово, общ. Аксаково, обл. Варна”

Изготвяне на проекти – ПУП-ПУР и Парцеларен план за обект: Външни връзки към сграда за брегови център за управление и информационно обслужване на корабоплаването Варна

Геодезически дейности за промяна на кадастралната карта във връзка с установени действителни граници на река Камчия

Тахиметрично заснемане на 150 броя спирки по ОП 4 „Мерки за подобряване на достъпността” гр. Варна

Хидрографски и топографски измервания на участък на Варненския залив от Аспарухов парк до военно поделение на м. „Карантината”

Изпълнение на геодезически работи на обект Път II-23 „Русе-Кубрат-Исперих-Дулово”

Геодезическо заснемане на канализационна и подменена водопроводна мрежи по част от уличната мрежа на гр. Дългопол, общ. Дългопол

Услуги за извършване на технически дейности за поддържане на КВС/до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР/“ – За Позиция 29 – Съдебен район Добрич

„Услуги за извършване на техн.дейности за поддържане на КВС – до предоставяне поддържането на КВС на АГКК по реда на ЗКИР” за територия на съдебен район Варна I

Инвеститорски надзор към фирма „Ибердрола“ Испания за обект „Ветрогенераторен парк – Суворово“

Създаване на самостоятелна опорна геодезическа мрежа по Българското черноморско крайбрежие в координатна система WGS 84

Изработване на подробен устройствен план на Пристанище Варна Запад

Инвестиционен проект МОЛ „Мото Пфое“

Инвестиционен проект „Съдебна палата – Варна“

Инвестиционен проект МПБолница „Света Марина“ Варна

Обадете се сега!