За да можете да разделите Вашия имот е необходимо да ни представите: Копие от актуална скица и копие от документ за собственост. Ние ще заснемем границите на Вашия имот на място и заедно с Вас ще изработим проект за делба.

Обадете се сега!