Ако имате план или карта на хартиен носител ние ще дигитализираме информацията и ще я предоставим във векторен вид в посочен от Вас формат.

Обадете се сега!