Когато установите, че Вашият имот не е с вярно отразени граници в кадастралната карта, ние можем да изработим проект за промяна на кадастралната карта в съответствие с Вашите документи за собственост.

Необходими документи:

  • Документ за собственост.
  • Последна скица на имота (преди влизане в сила на кадастралната карта).
Обадете се сега!