Топографският план за изобразява границите на Вашия имот и всички ситуационни и теренни подробности. Необходимо е да ни представите копие от актуална скица и след геодезично заснемане ще получите топографски план на Вашия имот, който е необходим на проектантите.

Обадете се сега!