Ако проектът за вертикално планиране е изработен от нашата фирма, то тогава ние имаме всички данни и е необходимо само да се обадите по телефона и да ни кажете номера на квартала по регулация и номера на имота и ние ще дойдем да отложим на място контура на сградата.

Ако проектът за вертикално планиране е изработен от друга фирма, ще ни е необходимо да получим от Вас трасировъчния план на сградата и копие от актуална скица.

Обадете се сега!